• ZDJĘCIA
  • OPIS

DEBATA O PRZESTRZENI MIEJSKIEJ


Miejsce: OPK Gaude Mater, Częstochowa |  Czas: 27.04.2018
Organizator: Expose (projekt w ramach Zwolnieni z teorii)

Prelegenci: Jan Sętowski (IRON OXIDE), Hubert Wąsek (SARP), Cezary Łopaciński

Temat: Przestrzeń miasta - Częstochowa

Zdjęcia: Materiały prasowe projektu Expose

 

Spotkanie zorganizowane przez osoby zaangażowane w projekt Expose było rozbudowanym przedsięwzięciem. Pierwszą jego część stanowiły trzy wykłady dotyczące różnych aspektów przestrzeni miejskiej w Częstochowie. Wykład pt. „Walka o miasto” dotyczący ogólnej estetyki ale także implementacji sztuki w tkankę miejską wygłosił Jan Sętowski (Iron Oxide). Hubert Wąsek, prezes częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich miał okazję zapoznać uczestników z rolą jaką pełni architektura, szczególnie ta za którą stoi historia w budowaniu tożsamości miasta. Opowiedział również o wpływie małej architektury na formowanie się relacji społecznych. Ostatnim wykładem był ten zaprezentowany przez projektanta, freelancera Cezarego Łopacińskiego. Zwrócił on uwagę na bardzo ważny aspekt etyki w projektowaniu i wpływie tego zagadnienia na ostateczny wygląd przestrzeni miasta. Po części prezentacji odbył się prawie trzy godzinny panel dyskusyjny z udziałem zebranej publiczności.

 

 

 

 

There is no video associated