• ZDJĘCIA
  • OPIS

SIMPSON  –  IN STATE WE TRUST


Miejsce: ul.Śląska 23/25, Częstochowa |  Czas: 28.07.2018
Organizator: galeria sztuki współczesnej Iron Oxide | Kurator: Jan Sętowski (IRON OXIDE)

Zdjęcia: Beata Markowska, Ola Mstowska, archiwum Iron Oxide

 

Mural Simpsona - IN STATE WE TRUST dotyka bardzo ważnej kwestii związanej z naszą percepcją rodzimej (ale nie tylko) polityki. Polska zmierza coraz szybciej w kierunku zabetonowania sceny politycznej w formie dwóch obozów – partii rządzącej i opozycji totalnej. Wizerunek kreowany przez media stawia obie te frakcje na dwóch skrajnych końcach spektrum barometru poglądów. Okazuje się jednak, że po przeprowadzeniu głębszej analizy naszym oczom ukazuje się inny obraz – te zwalczające się wzajemnie grupy łączy więcej niż je dzieli. Zarówno jedno jak i drugie stronnictwo należą do jednej wielkiej rodziny państwistów i etatystów, którzy pomimo pozorowanej medialnej walki mogą sobie spokojnie podać ręce w geście przyjaźni. Kierunek który obrali prowadzi różnymi drogami do tego samego celu – silnego państwa i słabego społeczeństwa.

 

Tekst kuratorski: Jan Sętowski (galeria sztuki współczesnej Iron Oxide)

 

"Etatyzm [fr. étatisme < état ‘państwo’], w ogólnym znaczeniu — koncepcja zakładająca podporządkowanie jednostkowych i grupowych interesów społeczeństwa interesowi państwa;

Etatyzm oznacza ingerencję państwa w różne dziedziny życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, w życie samorządów, stowarzyszeń, małych grup i jednostek i przejęcie odpowiedzialności za wiele sfer aktywności społecznej; w znaczeniu gospodarczym etatyzm jest odmianą interwencjonizmu państwowego i oznacza przejmowanie przez państwo funkcji podmiotu gospodarczego — państwo jest inwestorem, pracodawcą, producentem, nabywcą i sprzedawcą określonych surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, usług i technologii, eksporterem i importerem, kredytodawcą lub pożyczkobiorcą, organizatorem procesów gospodarczych, zarządcą, dysponentem i właścicielem przedsiębiorstw (...)".

 

 

 

 

There is no video associated