• ZDJĘCIA
  • OPIS

TOMASZ GÓRNICKI  – OPRESSED


Miejsce: Różne lokalizacje, Warszawa | Czas: 12.2017-01.2018

Zdjęcia: Norbert Piwowarczyk

 

OPPRESSED Coraz mocniej odczuwam formy ucisku społecznego, którego filarami opresji są religia, państwo, płeć i kultura. Zarówno godło w przedszkolu,kamera przemysłowa na ulicy,krzyż w sejmie czy burka na twarzy,są dla mnie manifestacjami władzy i kontroli. Do narzucania światopoglądu religia,jako system - wykorzystuje ludzką potrzebę wiary i strach przed śmiercią. Państwo manifestuje swoją władzę przez kontrolę, dystrybucję dóbr i cenzurę.
Płeć jest determinantą sposobu myślenia, zachowania, odgrywania ról , spełniania funkcji biologicznych. Kultura to imperatyw czczych small talków, generator plastikowego krajobrazu, śmieciowej estetyki billboardów, fatalnej architektury, konsumpcyjnego bełkotu reklam, penetrująca i przekształcająca ludzkie umysły. Uprzedmiotawia ludzkie ciała, odrywa je od osoby, i kiedy nieużyteczne jako jej element- nienormatywne, stare, chore, skazuje na niewidzialność, czyli śmierć za życia.

Dziękuję Ewie za zebranie moich myśli do kupy i powyższy tekst.
Dziękuję Norbertowi Piwowarczykowi za świetne poniższe zdjęcia.

Komentarz autora – Tomasza Górnickiego

 

 

 

 

 

 

There is no video associated