• ZDJĘCIA
  • OPIS

TOMASZ GÓRNICKI - OPRESSED


Miejsce: Bydgoskie Centrum Sztuki, Bydgoszcz | Czas: 19.01.2018 – 01.03.2018

Zdjęcia: archiwum Tomasza Górnickiego

 

Wystawa jest opowieścią o ucisku i opresji, której filarami są religia, państwo, płeć i kultura. Dotyka też tematu opresyjności instytucjonalnej - na poziomie państwa, systemów religijnych, systemu korporacyjnego, która jest rewersem opresyjności „dnia codziennego”, indywidualnych aktów przemocy fizycznej i symbolicznej - na poziomie grup nieformalnych, rodziny, związków miłosnych

„Kultura to imperatyw czczych small talków, generator plastikowego krajobrazu, śmieciowej estetyki billboardów, fatalnej architektury, konsumpcyjnego bełkotu reklam, penetrująca i przekształcająca ludzkie umysły. Uprzedmiotawia ludzkie ciała, odrywa je od osoby, a kiedy są nieużyteczne jako jej element – nienormatywne, stare, chore, skazuje je na niewidzialność, czyli śmierć za życia”

 

 

There is no video associated