• ZDJĘCIA
  • OPIS

WYBUCH WIELKI - WYRZECZENIA


Miejsce: Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie „Konduktorownia”, Częstochowa | Czas: 15.12.2017 - 21.12.2017
Organizator: IRON OXIDE | Kurator wystawy: Jan Sętowski (IRON OXIDE)
Zdjecia: dokumentacja: archiwum Iron Oxide wernisaż: Michał Bogacz

 

Wyrzeczenia to debiutancka, indywidualna wystawa Wybucha Wielkiego na której zaprezentowane zostały prace, stworzone na przestrzeni dwunastu miesięcy. To zapis poszukiwań, których celem było wytworzenie spójnego i unikatowego języka plastycznego. Dużą część wystawy tworzą dzieła w formie szkicowej, często na papierze. Z upływem czasu eksperymenty zaczęły wykraczać poza dwuwymiarową płaszczyznę przyjmując formę instalacji i realizacji para – rzeźbiarskich. Tytuł wystawy nie jest przypadkowy, odnosi się do codziennych „wyrzeczeń”, poświęcenia swojego życia działaniu na polu sztuki - twórcza destrukcja dotyka nie tylko samego artysty ale i jego najbliższego otoczenia.

 

 

There is no video associated